Ansættelsesbrev

Lederen sender hurtigst muligt besked om, hvem der skal ansættes i en given stilling til HR på blanketten ” Indberetning om tilgang ”. Blanketten findes på Netblanket, hvor den har blanketnr.: PL 060_000 
Herefter udarbejder HR et ansættelsesbrev. 

Som udgangspunkt bør ansættelsesbrevet sendes til medarbejderen inden ansættelsen, men hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der sendes et velkomstbrev. 
Det er vigtigt, at dokumentation for uddannelser, tidligere beskæftigelse og øvrige relevante bilag indsendes til HR.

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 10. oktober 2017