Fag MED Børn og Kultur

Formand

Direktør for Børn og Kultur

Henning Risager

henning.risager@99454545.dk

 

Chef for skole og dagtilbud

Carsten Otte

carsten.otte@99454545.dk


 

Biblioteksleder

Bente Kristoffersen

bente.kristoffersen@99454545.dk

 

Leder af Dagplejen

Jonna Østenkær

jonna.ostenkaer@99454545.dk

  Næstformand

Fællestillidsrepræsentant for BUPL (FTF) 

Lena Skjødsholm

lena.skjodsholm@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for FOA (LO)

Kirsten Maria Pedersen

Kirsten.Maria.Pedersen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for DLF (FTR)

Lars Andreasen

lars.andreasen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for DLF (FTF)

Bodil Nielsen

bodil.nielsen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for FOA (LO)

Tina Hammer Præsius

Tina.Hammer.Praesius@99454545.dk 

 

Tillidsrepræsentant for AC

Pernille Sørensen

pernille.sorensen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for BUBL (FTF)

Tommy Toft Kristensen

Tommy.Toft.Kristensen@99454545.dk

Arbejdsmiljørepræsentant

Jesper Jensen 

Jesper.Jensen@99454545.dk

  

Arbejdsmiljørepræsentant

Jakob Hyllested 

Jakob.Hyllested@99454545.dk

    

Sekretær:

Gitte Grau

gitte.grau@99454545.dk

Suppleanter til Fag MED Børn og Kultur

Suppleant for Tina Hammer Præsius

 

Helle T. Christensen

helleogjacobtc@turbopost.dk 

AMR-suppleant for Fag MED Børn og Kultur

1. suppleant: Lene Nielsen, lene.nielsen@99454545.dk

2. suppleant: Steffan B. Nielsen, steffan.b.nielsen@99454545.dk

3. suppleant: Jeppe Gleager, jeppe.gleager@99454545.dk

Dagsorden og referater

MED-udvalget for Børn og Kultur
Opdateret 9. november 2018