APB

Arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) er en brugsanvisning om den lokale brug af et farligt stof/materiale på en arbejdsplads.

Arbejdspladsbrugsanvisningen giver medarbejderne viden om, hvordan de håndterer stoffet/materialet, uden at der opstår risiko for deres sundhed.

I Brønderslev Kommune bruger vi ChemiControl til at udarbejde Arbejdspladsbrugsanvisninger(APB).

Udarbejdelse af APB

Den enkelte enhed – Leder eller Arbejdsmiljørepræsentant udarbejder APB'en gennem ChemiControl. Har du endnu ikke adgang til ChemiControl, kan du kontakte arbejdsmiljøkonsulent Gitte Grau

For at starte jeres APB logger I ind på: www.chemicontrol.dk

Har du spørgsmål til systemet, kan du kontakte ChemiControls support på Tlf. +45 89 87 35 70 eller info@ecoonline.dk

Leder eller Arbejdsmiljørepræsentant skal udarbejde og opdatere arbejdspladsbrugsanvisningen, når mærkningen af stoffer og materialer bliver ændret.

Arbejdsmiljøgruppen har derfor en meget vigtig rolle i at orientere og implementere på de enkelte arbejdspladser, for at sikre:

  • at medarbejderne ved at brugsanvisningen eksisterer, og hvad den skal anvendes til
  • at medarbejderne bliver opfordret til at tilegne sig indholdet
  • at brugsanvisningerne er overskuelige og skrevet i et let forståeligt sprog
  • at nye medarbejdere bliver instrueret
  • at arbejdspladsbrugsanvisningen bliver ført ajour
  • at medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at forstå indholdet. 

Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for følgende farlige stoffer og materialer:

  • Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter Miljøministeriets regler
  • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer og bilag hertil (2)
  • Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige materialer 0,2%) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer
  • Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige materialer 0,2%) af et stof, der er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler om klassificering.

Herudover skal Leder eller Arbejdsmiljørepræsentant udarbejde en brugsanvisning for visse isocyanater (3).

Leder eller Arbejdsmiljørepræsentant skal udarbejde en brugsanvisning for stoffer og materialer ved arbejdsprocesser, hvor der bruges asfaltmaterialer (4).

Stoffer, der er klassificeret som sundhedsfarlige efter Miljøministeriets regler, er stoffer, der i deres rene form skal mærkes med symbolerne lokalirriterende (Xi), sundhedsskadelig (Xn), ætsende (C), giftig (T) eller meget giftig (Tx).

Ved stoffer, der er klassificeret som miljøfarlige efter Miljøministeriets regler, forstås stoffer, der i deres rene form skal mærkes med symbolet miljøfarlig (N).

Hos Arbejdstilsynet kan du læse mere om Arbejdspladsbrugsanvisninger.

Opdateret 8. august 2018