Sygemelding

Løbende kontakt og forventningsafstemning er vigtigt i sygemeldingsforløb, og bidrager til fastholdelse og hurtigere tilbagevenden til jobbet for medarbejderen.

Sygemeldinger skal håndteres efter klare og faste procedurer, der gælder for alle medarbejdere, og som i videst mulig udstrækning har fokus på fastholdelse.

Intentionen med kerneelementet: 

1. At sikre, at der er løbende kontakt mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygemeldinger, herunder om tilbagevenden

2. At der skabes klarhed om forventninger til ledere og medarbejdere i forbindelse med sygemeldinger

3. At ledere og medarbejdere får kvalificeret rådgivning i svære og længerevarende sygefraværsforløb

4. At sygemeldinger der er relateret til arbejdsmiljø, opdages og tages hånd om  


I Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra gældende retningslinjer for opfølgning på sygefravær og anvender forskellige redskaber/dialog værktøjer for at følge op på nærvær og fravær.

Opdateret 14. juli 2021