Sygefraværskoordination

Arbejdspladsen skal etablere en sygefraværskoordination bestående af kompetencer, der har faglig indsigt og viden om sygefravær. Ressourcerne her skal være dedikeret til at drive den særlige indsats til nedbringelse af sygefravær.

Intentionen med kerneelementet: 

1. At skabe drivkraft for vedvarende fokus på sygefraværsindsatsen gennem en sygefraværskoordination

2. At skabe høj kvalitet og et fagligt niveau i sygefraværsindsatsen ved at samle specialiserede kompetencer om at drive indsatsen

3. At sikre et dedikeret fokus ved at allokere ressourcer til den særlige sygefraværsindsats

4. At skabe vedvarende ledelsesmæssigt fokus og beslutningskraft for implementeringen af den særlige sygefraværsindsats


Se sammensætningen her

Opdateret 14. juli 2021