Organisering

En klar organisatorisk forankring skal sikre, at sygefraværsindsatsen defineres, implementeres og forankres med entydig ansvarsfordeling på tværs af ledelsesstrengen (fra øverste administrative leder) med medarbejderinddragelse på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen skal derfor forankre den særlige sygefraværsindsats organisatorisk gennem etablering af et beslutningsdygtigt forum med bred repræsentation fra ledelse og medarbejdere. Forummet har til opgave at fastsætte ledelsesstrengen omkring sygefraværsindsatsen, sikre medarbejderinddragelsen, samt sætte mål for indsatsen.

Intentionen med kerneelementet:

1. At skabe ejerskab blandt både medarbejdere og ledere på tværs af organisationen omkring sygefraværsindsatsen

2. At skabe en tydelig ledelsesstreng om sygefraværsindsatsen, så der er klarhed om roller og ansvar

3. At sikre medarbejderinddragelse hele vejen rundt om indsatsen

4. At der i fællesskab sættes mål for sygefraværsindsatsen, der er realistiske og differentierede


I Brønderslev Kommune er projektet forankret ud fra følgende: 

 • Styregruppe: 
 • Ledelsesrepræsentanter fra forskellige ledelsesniveauer inden for de udvalgte områder
 • Medarbejderrepræsentanter inden for de udvalgte områder
 • Projektejer // HR-konsulent
 • Projektleder
 • Central sygefraværskoordination: 
  • 2 Arbejdsmiljøkonsulenter
  • 2 Personalejurister
  • 2 HR-konsulenter 
  • Projektejer
  • Projektleder 
 • Lokal sygefraværskoordination på hver af de 6 udvalgte arbejdspladser:
  • Afdelingsleder og anden relevant ledelsesrepræsentation
  • Medarbejderrepræsentanter 
  • 2 repræsentanter fra den centrale sygefraværskoordination
 • Arbejdsgrupper for hver kerneelement i indsatsmodellen
  • 3-4 medlemmer fra den centrale sygefraværskoordination
Opdateret 14. juli 2021