Forebyggelse

Forebyggelse af sygefravær kan dække over mange typer af initiativer og indsatser. Det kan strække sig fra løsningen af allerede eksisterende problemer i arbejdsmiljøet, hvor medarbejderne har højt sygefravær, til arbejdet med trivsel og risikofaktorer i arbejdsmiljøet.

Intentionen med kerneelementet:

1. At styrke indsatsen for nedbringelse af sygefravær gennem en systematisk forebyggende indsats. I den forbyggende indsats indgår fokus på for eksempel at styrke medarbejdernes fokus, at samarbejde om udførelsen af kerneopgaven og på at tage hånd om problemer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

2. At bruge den viden, der skabes med særlige indsatser i enkelte afdelinger til videre udbredelse og gavn i resten af organisationen

3. At skabe en systematisk ramme om forebyggelse, der samtidig tager højde for forskellene mellem de udfordringer, forskellige afdelinger kan opleve

4. At den forebyggende indsats ses som en del af udførelsen af kerneopgaven, og integreres i det daglige arbejde

 

Igangsatte aktiviteter i forbindelse med projektet: 

Opdateret 14. juli 2021