Data

Arbejdspladser, der arbejder systematisk med sygefravær, oplever gang på gang, at det at anvende data er en vigtig forudsætning for en vellykket sygefraværsindsats. Arbejdspladsen skal derfor have adgang til data. Formålet er at skabe et overblik over relevant data, samt sikre at data anvendes aktivt til at målrette og kvalificere, samt følge op på indsatsen.

Intentionen med kerneelement:

1. At have et ensartet og tværgående indblik i sygefravær og trivsel på arbejdspladsen

2. At give udgangspunkt for at sætte realistiske mål, og sikre ensartet opfølgning

3. At tilvejebringe et beslutningsgrundlag ift., hvor der er behov for særlige indsatser og forebyggelse

4. At tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at identificere de medarbejdere, der har et sygefraværsmønster, som skal udløse trivselssamtale med deres lokale leder

 

Igangsatte initiativer i projektet:

  • Kvalificering af fraværsrapporter i ledelsesinformationssystem + KMD Opus 
Opdateret 14. juli 2021