4.opfolgning

Formål med opfølgning:

 • At involvere deltagerne i at omsætte deres tilbagemeldinger til konkrete handlinger, som lederen kan arbejde med i sin udviklingsplan


Inviter til møder om rapportens resultater. Se rækkefølgen af de forskellige møder nedenfor:

 • Sparring med chefen – den pågældende leder inviterer som det første sin chef til en snak (omkring styrker og opmærksomhedspunkter)
  • Lederen noterer de forskellige konkrete tiltag, som de aftaler
  • Lederen kan eksempelvis ønske at chefen deltager i dialogmødet med medarbejderne
 • Dialogmøde med medarbejderne – se invitation her
 • Dialogmøde med lederkolleger
  • Samme fremgangsmåde som medarbejderne
 • Sparring med chef inden lederen udarbejder sin udviklingsplan

 

Tilbage til Ledelsesevaluering

 

 

Værktøjer

 

 

Opdateret 14. juli 2021