Tjenestefrihed uden løn

Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdspladsens drift og ikke strider imod ansættelsesmyndighedens interesser.

Kontakt HR ved spørgsmål til ovenstående.

Opdateret 17. februar 2020