Seniordage

Iflg. rammeaftale om seniorpolitik: 

En månedslønnet ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:

  • 2 dage i det kalenderår man fylder 60 år
  • 3 dage i det kalenderår man fylder 61 år
  • 4 dage i det kalenderår man fylder 62 år 

Seniordage afvikles og optælles på samme måde som ferie. Det vil sige, at seniordage afvikles i timer.

I nogle overenskomster er der aftalt ret til yderligere fravær. 
Seniordage kan afholdes, udbetales som bonus eller indbetales som et løbende ekstraordinært pensionsbidrag. 
Hvis en ansat ønsker dagene som bonus eller indbetaling til pension, skal der gives skriftlig besked inden den 1. oktober året før retten til seniordage opnås. 

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 3. november 2021