Generel kompensation ifm. kurser og uddannelse

Ved deltagelse på kurser og uddannelse, hvor kommunen betaler kursusafgiften, ydes der:

1. tidskompensation/frihed med løn 
2. kørselsgodtgørelse efter gældende regler 
3. forplejning og overnatning

Ad 1) Følgende er udgangspunkt for drøftelse mellem leder og medarbejder, som bør være aftalt før deltagelse på kurset. 

 KURSUSTYPE (Længde)  TIDSKOMPENSATION
En-dags-kurser Den tid kurset varer, hvis andet ikke er aftalt
En-dags-kurser på fridage Erstatningsfridag svarende til den tid kurset varer, hvis ikke andet er aftalt
Løbende uddannelsesdage (fx årskursus, Kommunom, Forvaltningshøjskole o. lign. - uden overnatning) Den fastsatte arbejdstid
Fler-dages-kurser (med overnatning) Den fastsatte arbejdstid + ekstra tid til transport  


Tilbage til oversigten >>

Opdateret 23. august 2019