Pasning af alvorligt syge børn under 18 år

Medarbejdere, som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter barselslovens § 26 er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år. pr. barn.  Derudover kan der aftales yderligere tjenestefrihed, hvor medarbejderen trækkes i løn og får udbetalt dagpenge i stedet

Fx har medarbejderen brug for 3 måneders fravær pga. alvorligt sygt barn. Arbejdsgiveren kan i dette tilfælde beslutte, at der kun ydes løn i den periode, hvor medarbejderen har ret til det (= 1 måned) – og de resterende 2 måneder skal medarbejderen have dagpenge fra Udbetaling Danmark.  

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. april 2018