Forældreorlov

Når en medarbejder ønsker forældreorlov, skal medarbejderen selv rette henvendelse til Jobcenteret i bopælskommunen for at rekvirere en ansøgningsblanket. (Blanketten kan hentes på Netblanket. Er der tale om retsbaseret orlov er det blanketnr.: PA 125, og er det aftalebaseret orlov er det blanketnr.: PA 130)


Samtidig skal lederen orienteres, og alt efter om det er rets- eller aftalebaseret orlov skal lederen godkende orloven. 


Medarbejderen skal selv sørge for det videre forløb af ansøgningen. 

HR skal have en kopi af den godkendte ansøgning og skriver herefter brev til medarbejderen og stopper lønudbetalingen. 


Vær opmærksom på, at der i orlovsperioden skal indbetales pensionsbidrag (den retsbaserede del), og der skal ikke reduceres i ferie.

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 4. juni 2019