Betalt ferie på forskud

Hvis den ansatte ikke har optjent nok ferie til afvikling af den ønskede ferie, giver de nye regler mulighed for at afvikle ferie på forskud.

Den ansatte og arbejdsgiver kan aftale, at den ansatte kan afholde betalt ferie på forskud, altså hvor ferien endnu ikke er optjent. Der kan ikke aftales mere ferie på forskud, end der kan optjenes inden for samme ferieår.

Blanket til aftale om afvikling af forskudsferie findes i Netblanket – nummer PA 200.

Arbejdsgiver har ret til at modregne forskudsferien ved fratræden, hvis ferien endnu ikke er optjent.

I Brønderslev Kommune har kommunaldirektøren besluttet, at medarbejdere i Brønderslev Kommune som udgangspunkt har mulighed for at afholde 5 feriedage på forskud efter aftale med nærmeste leder. Hvis medarbejderen ønsker at afholde mere end 5 feriedage på forskud, kan dette i særlige tilfælde aftales med nærmeste leder.

 

<< Tilbage til oversigten <<

 

Opdateret 6. september 2021