Test af ledere

I forbindelse med rekruttering gennemgår alle ansøgere til lederstillinger på niveau 1-4 GARUDAs ’Kompetenceprofil’ som et supplement til den personlige samtale. Formålet med at gennemføre test er at afdække, hvorvidt ansøgeren har de personlige kompetencer, der kræves i det pågældende job. I den afsluttende fase af et ansættelsesforløb kan testresultaterne inddrages og dermed skabe yderligere klarhed om ansøgernes forskellige styrker og svagheder.

HR-afdelingen er certificeret i at gennemføre GARUDA testen og give feedback til ansøgerne.

Testforløbet aftales allerede inden stillingen bliver slået op. Den ansættelsesansvarlige leder tager også kontakt til enten Ditte H. Faber eller Gitte Westeraa i HR-afdelingen i forhold til at planlægge gennemførelse af test. 

Testresultaterne destrueres efter ansættelsesprocessen.

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 22. december 2020