Ansøgninger

Ansøgninger

Ansøgninger til en given stilling modtager den enkelte leder/ansættelsesansvarlige via rekrutteringssystemet Emply. Når ansøgeren har sendt en ansøgning af sted, modtager de automatisk en bekræftelse via Emply.

Efter ansøgningsfristens udløb sikrer lederen i samarbejde med ansættelsesudvalget, at der udvælges et antal ansøgere til samtale. 
Vær i denne forbindelse opmærksom på, at alt vedrørende ansøgere, ansøgningspapirer og dokumenter er fortroligt materiale, som kun drøftes af de personer, der skal være med i ansættelsesudvalget. 

BEMÆRK: Handicappede ansøgere har fortrinsadgang til ansættelse hos offentlige arbejdsgivere. 
Såfremt en handicappet person søger en ledig stilling, er man forpligtet til at indkalde vedkommende til en personlig samtale. Du kan læse mere om emnet
her.

 

Opdateret 22. december 2020