Ansættelsessamtaler

Indkaldelse til samtale

Lederen sender gennem rekrutteringssystemet Emply en indbydelse på mail til de ansøgere, der skal til samtale. 
I indbydelsen skal det fremgå, hvor og hvornår samtalen finder sted. Det er en god ide at informere om, hvem der sidder i ansættelsesudvalget samt evt. oplysning om andre forhold - f.eks. refusion af rejseudgifter m.m. 

Den enkelte leder er samtidig ansvarlig for, at ansættelsesudvalget modtager kopi af indkaldelserne samt ansøgningerne fra de personer, som er indkaldt til samtale. 

Ansættelsessamtalen
Det er vigtigt, at ansættelsesudvalget på forhånd forbereder samtalerne sammen. 
Det kan f.eks. være en god idé at aftale, hvad der er væsentligt at spørge om, ligesom ansættelsesudvalget kan aftale, hvem der spørger om hvad, så alle kommer på banen. 

I selve interviewfasen er det vigtigt at stille spørgsmål, som lægger op til, at ansøgerne kan beskrive, fortælle og forklare m.v. Tal og lyt og giv gerne plads for naturlige pauser, så ansøgerne også selv har mulighed for at stille enkelte spørgsmål.

Ved samtalens afslutning kan der oplyses om forventet lønniveau og tiltrædelsesdato. Ansættelsessamtalen er ikke en lønforhandling. Derfor oplyses der endvidere om den efterfølgende proces med den forhandlingsberettigede organisation. 

Det kan være godt at oplyse om, hvornår der tages endelig stilling, og hvis der indhentes børneattest. 

1. og 2. samtalerunde

I forbindelse med rekruttering af lederstillinger (niveau 1-4), gennemføres der oftest to samtalerunder. Det er derfor, vigtigt at medregne 2. samtalerunde i ansættelsesprocessen. Efter 1. samtalerunde udvælges 2-3 af ansøgerne, som sendes videre i ansættelsesprocessen og gennemføre kompetenceprofil, læs mere om proceduren her

Inden stillingen bliver opslået, tager den ansættelsesansvarlige leder kontakt til enten Ditte H. Faber eller Gitte Westeraa i HR-afdelingen i forhold til at planlægge gennemførelse af kompetenceprofil.

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 11. november 2021