Uopfordrede ansøgninger

Vi må ikke længere modtage uopfordrede ansøgninger fysisk eller pr. mail, da disse indeholder personhenførbare oplysninger. Vi skal kunne sikre, at ansøgere til enhver tid kan blive oplyst om eller slette deres oplysninger, hvis de ønsker det. Ansøgere skal desuden give deres samtykke til, at vi behandler deres oplysninger ift. rekruttering og ansættelse. Dette bliver håndteret i Emply. Vi har oprettet en database til uopfordrede ansøgninger I Emply, som du skal henvise eventuelle uopfordrede ansøgere om. Den finder du her eller via Kommunens karriereside, hvor ansøgningsknappen er nederst.

 

Vejledning til håndtering af uopfordrede ansøgninger i Emply

Du kan finde uopfordrede ansøgninger gennem Emply. HR har oprettet en fælles database for de uopfordrede ansøgere. Ansøgerne angiver, hvilke områder de er interesseret at søge uopfordret inden for. Lederne har adgang til alle ansøgere, men kan sortere ansøgere ud fra områderne.

 

Når du er logget på Emply, kan du på dit dashboard finde en boks, hvor de emnebanker med uopfordrede ansøgere, som du er tilknyttet bliver vist. Er du ikke tilknyttet nogen emnebank for Uopforansøgninger, kan du kontakte administratorerne for Emply.

Forskellen fra almindelige stillinger er at samtlige ledere, der er tilknyttet den specifikke emnebank, kan se status og kommunikere med ansøgere på samme tid, eks. om den enkelte ansøger er kaldt til samtale af en anden leder.

Hvis du eks. ønsker at kalde en uopfordret ansøger til en samtale, er det vigtigt, at du ændre ansøgerens status til ’Inviteret til samtale’.

 

Ansøgere der søger uopfordret, har altid mulighed for selv at slette/trække deres uopfordrede ansøgning. Hvis ansøgeren ønsker at søge en opslået stilling ved Brønderslev Kommune, har de mulighed for dette, samtidig med de også har en ansøgning i databasen for uopfordrede ansøgninger. Det betyder, at du ikke skal slette nogen ansøgere i databasen for uopfordrede ansøgninger

 

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvorfor modtager jeg mail med liste over uopfordrede ansøgere?

Emply udsender ugentligt en liste med nye kandidater på projektet ”Uopfordret ansøgere”, til de ledere, der er koblet på som deltager på projektet. Den eneste måde lederen på nuværende tidspunkt kan undgå disse beskeder, er at blive koblet af dette projekt og derved ikke have adgang til uopfordrede ansøgere.

 

Får ansøgerne et svar tilbage, når de har søgt?

Ja, alle der søger uopfordret for en besked: Tak for din uopfordrede ansøgning. Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået og du vil høre fra os, såfremt vi har en stilling, der matcher dine kompetencer. Med venlig hilsen, Brønderslev Kommune. Ansøgere er derfor bevidste om, de kun bliver kontaktet, hvis deres kompetencer matcher en stilling.

 

Hvor lang tid står ansøgerne på listen?

Ansøgerens ansøgning er aktiv i 180 dage, dvs. 6 måneder - med mindre de selv fjerner den, eller opdatere deres ansøgning. Hvis de opdaterer deres ansøgning, forlænges perioden med 180 dage.

 

Vil databasen bare blive længere og længere uden at nogen ryger fra igen?

Måske! Det kommer an på, om der er nogen af de uopfordrede ansøgere, der bliver ansat, trækker deres ansøgning tilbage eller hvor bliver slettet efter 180 dage, hvor der ingen aktivitet har været ift. ansøgeren. Hvis ansøgeren bliver ansat, er det vigtigt at den ansættelsesansvarlige leder, skifter status til ’Ansat’, således at andre ledere kan se denne information.

 

Kan man ikke inddele således, at vi kan se hvilken uddannelse ansøgerne har eller hvad de søger på?

Jo, anvend kolonnerne til at få et hurtigt overblik, eks. via informationerne ’Ansøgt’, ’Titel på stilling, der søges til’ og "Hvornår kan du tiltræde".

Når lederen først har opsat dette på egen Emply profil, så husker den præferencerne til næste gang, lederen logger på ift. uopfordrede ansøgere.

 

Opdateret 22. december 2020