Nærvær

Nærvær/fraværs matrix 

værvær2   

 

Som diagrammet viser, er der flere varianter af at være nærværende eller fraværende. Umiddelbart tænker man måske, at enten er man rask og på arbejde eller syg og fraværende, men så enkel ser virkeligheden ikke ud.

Ind imellem går man på arbejde, selv om man er syg, fx fordi ens ansvarsfølelse er i overkanten, der er uopsættelige opgaver, det går ud over kollegerne, eller (...). Det er ikke målet, at flere medarbejdere skal være på arbejde, når de er syge.

Ind imellem bliver man hjemme, selv om man ikke er syg. Der kan være flere årsager til dette: Arbejdspladsens eller personlige normer, livsstil, psykisk arbejdsmiljø, eller anden årsag. 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 12. januar 2021