Fag MED Børn og Kultur

Vibeke Post Madsen

Formand

Direktør for Børn og Kultur

Vibeke Post Madsen

vibe@99454545.dk

 

Chef for skole og dagtilbud

Carsten Otte

carsten.otte@99454545.dk

 

Bibliotekschef

Bente Kristoffersen

bente.kristoffersen@99454545.dk

 

Leder af Dagplejen

Jonna Østenkær

jonna.ostenkaer@99454545.dk

 

Distriktsskoleleder

Carl-Otto Borup

carl-otto.borup@99454545.dk

 

Næstformand 

Fællestillidsrepræsentant for DLF (FTF)

Lars Andreasen

lars.andreasen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for BUPL (FTF)

Desiré E. Jensen

desire.e.jensen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for FOA, LO, Pædagogmedhjælpere

Kirsten Maria Pedersen

Kirsten.Maria.Pedersen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for DLF (FTF)

Betina Hollen Tofting

beto@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for FOA, Dagplejen (LO)

Tina Hammer Præsius

Tina.Hammer.Praesius@99454545.dk 

 

Fællestillidsrepræsentant for BUPL (FTF)

Tommy Toft Kristensen

Tommy.Toft.Kristensen@99454545.dk

Arbejdsmiljørepræsentant

Jesper Jensen 

Jesper.Jensen@99454545.dk

  

Arbejdsmiljørepræsentant

Jakob Hyllested 

Jakob.Hyllested@99454545.dk

    

Sekretær:

Gitte Grau

gitte.grau@99454545.dk

Suppleanter til Fag MED Børn og Kultur
Suppleant for DLF 

Palle Mortensen

Palle.Mortensen@99454545.dk

Suppleant for Tina Hammer Præsius

 

Helle T. Christensen

Helle.T.Christensen@99454545.dk

Suppleant for BUPL 

Anne Marie Møller

AnneMarie.Moller@99454545.dk

Suppleant for Kirsten Maria Pedersen

Solveig Østergaard Rasmussen

Solveig.rasmussen@99454545.dk

AMR-suppleant for Fag MED Børn og Kultur

1. suppleant: Steffan B. Nielsen, steffan.b.nielsen@99454545.dk

2. suppleant: Jeppe Gleager, jeppe.gleager@99454545.dk

Dagsorden og referater

MED-udvalget for Børn og Kultur
Opdateret 25. oktober 2021