Punkter til dagsorden

Sidste frist for indlevering af punkter til dagsordenen er 3 uger før hvert møde.

Punkter til dagsorden

Der afholdes møde med formand og næstformand  ca. 3 uger før hvert MED-udvalgsmøde.

Dagsorden udsendes 1 uge før hvert møde.