Psykologordning

Psykologordning træder i kraft pr. 1. september 2021

 

stress_forstaaelse

Psykologordningen

Psykologordningen er et samarbejde med en gruppe af erhvervspsykologer, der koordineres af David Graae. I kan læse om Brønderslev Kommunes psykologordning nedenfor.
Erhvervspsykologerne har under hele forløbet tavshedspligt.

 

Hvad indebærer psykologordningen

Psykologordningen er et værktøjsorienteret samtaleforløb med en erhvervspsykolog på mellem 2-5 samtaler plus en 6. samtale som opfølgningssamtale efter tre måneder.
Der vil være årlige ledelsesoplæg og fælles opfølgningsmøder om de generelle tendenser og udfordringer som erhvervspsykologerne ser på baggrund samtaleforløbene.
Erhvervspsykologerne kan derudover rekvireres i forhold til krisehåndtering og klæder leder og TRIO på til at varetage psykisk førstehjælp.

 

Hvem kan henvises til psykolog og hvordan foregår det

Opstart af samtaleforløb:
Alle ansatte både medarbejdere og ledere er omfattet af psykologordningen.
En medarbejder kan henvises til psykolog uanset om årsagen er udløst af private, personlige eller arbejdsmæssige forhold. Så længe det påvirker trivsel og præstation/udførsel af kerneopgaven på arbejdet, kan medarbejderen henvises til psykolog.

Henvisning til psykolog sker ved, at lederen kontakter en af arbejdsmiljøkonsulen-terne i HR, Mia Pilgaard eller Gitte Grau:

  • Herefter udfylder leder og medarbejder, ved en fælles samtale, en samtykkeerklæring
  • Samtykkeerklæringen sendes SIKKERT til en af arbejdsmiljøkonsulenterne i HR, Mia Pilgaard eller Gitte Grau, som derefter sender erklæringen til David Graae.

(Husk at slette dokumenter med personfølsomme oplysninger fra dit skrivebord/drev)

  • Samtykkeerklæringen gemmes i SBSYS, i en separat sag, og IKKE i personalemappen.
  • Efterfølgende sender erhvervspsykologen en tid pr. sms til medarbejderen.

Afslutning på samtaleforløb:

  • I samarbejde med medarbejderen og hvis medarbejderen giver samtykke hertil, udarbejder erhvervspsykologen en statusbeskrivelse/slutbeskrivelse, som deles med lederen.
  • Statusbeskrivelse/slutbeskrivelsen kan, efter aftale med medarbejderen, udleveres til lederen eller gennemgås ved en fælles opfølgende samtale, hvor leder, medarbejder og erhvervspsykolog deltager.

 

App ”En tidlig indsats”

App’en ”En tidlig indsats” er tilgængelig for alle medarbejdere og ledere ansat i Brønderslev kommune og kan bruges hvis man har lyst. Den består både af stressværktøjer til den enkelte ift. håndtering af bekymringstanker, søvnproblemer m.m. og af mere arbejdspsykologiske værktøjer, som fx kontrolcirklen og ”et godt psykisk arbejdsmiljø”.

App-en hentes i App-store og findes til både android og IOS.

Adgangskoderne udleveres af Gitte Grau og Mia Pilgaard.

Når du logget ind som ansat ved Brønderslev Kommune, skal du angive egen mailadresse og vælge egen kode.

 

De fire stressfaser

stressfaserKontakt og hjælpemateriale

Kontakt: 

David Graae, Erhvervspsykolog

e-mail: info@davidgraae.dk

mobil: 27846251

 

Hjælpeværktøjer:

 

App ”En tidlig indsats”


 

Opdateret 22. september 2021