Psykisk APV

 

Introduktionsvideo

 

 

Siden bliver løbende opdateret med relevant materiale til den Psykiske APV 2021

 

Psykisk APV

Diagram_alle

Formålet med den psykiske APV er at give ledere og medarbejdere et fælles afsæt i arbejdet med et psykiske arbejdsmiljø.

Den Psykiske APV består af 4 delelementer, hvor fælles ansvar og dialog er omdrejningspunktet.

Den psykiske APV er bygget op om 7 temaer:

 • Kerneopgaven
 • Dit daglige arbejde
 • Arbejdstempo, tidsfrister og høje følelsesmæssige krav
 • Samarbejde
 • Fysisk og psykisk vold
 • Krænkende handlinger
 • Arbejdsbetinget sygefravær

Hvert tema er opbygges således:

 • Beskrivelse af temaet
 • Spørgsmål indenfor det konkrete tema
 • Spørgsmål om arbejdspladsens håndtering indenfor temaet.
 • Kommentarfelt til temaet

Denne information finder du også i folderen Psykisk APV 2021.

 

1. Forberedelse

psyapv1

Forberedelsesarbejdet er en vigtig del for, at hele den psykiske APV skal opleves som en succes på arbejdspladsen.

Den psykiske APV er en løbende proces, som gennemføres over 2 år.

HR har udarbejdet en introduktionsvideo som forberedelse til alle ledere, AMR og medarbejdere forud for kortlægningen. Se videoen øverst på denne side eller her.

Arbejdsmiljøgruppen aftaler dernæst lokalt, hvordan hele den psykiske APV gennemføres.

Gennemførelse af psykisk APV 2021 sker efter følgende tidsplan: 

tidsplanAPV21

 

2. Kortlægning

psyapv2

Kortlægningen er det spørgeskema, som sendes ud til alle medarbejdere i Brønderslev Kommune. 

Du modtager et brev med link til kortlægningen via din e-Boks. Svarene i kortlægningen bliver behandlet anonymt.

Når du har besvaret spørgsmålene i kortlægningen, er der mulighed for at printe og/eller få tilsendt din besvarelse pr. mail.


Efter svarfristens udløb udarbejder HR en rapport, som sendes til din leder på arbejdspladsen.

Spørgerammen finder du her.3. Handleplan

psyapv3

Leder skal formidle rapportens indhold til AMR og øvrige medarbejdere på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen foretager en vurdering og prioritering af indsatser til handleplanen.

Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen, men alle på arbejdspladsen kan være ansvarlige i processen for den konkrete indsats.

Handleplanen skal være skriftlig og tilgængelig for ledere og medarbejdere. Du finder skabelon til handleplan her.

 


4. Implementering

psyapv4

Arbejdsmiljøgruppen planlægger, hvordan indsatserne gennemføres på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere tager del og ejerskab i implementeringen.

Arbejdsmiljøgruppen vurderer løbende om de planlagte indsatser på handleplanen er gennemført eller der skal iværksættes yderligere tiltag.

 

 

Inspirationsmateriale

Introduktionsvideo

Arbejdstilsynet - Kom i mål med APV arbejdet Dette link giver inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med arbejdet i forhold til handleplanen.

Prioriter jeres indsatser i fællesskab Dette link giver input til, hvordan I sammen på arbejdspladsen, kan få prioriteret indsatserne i handleplanen.

Arbejdstilsynet - Krænkende handlinger: Dialogkort Dette link giver inspiration til, hvordan I kan arbejde forebyggende med krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Krænkende handlinger af seksuel karakter: Via dette link, kan I eks. hente inspiration fra de fire dialogværktøjer til at bryde tabuet, forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter.

Mobning på arbejdspladsen: Et godt psykisk arbejdsmiljø er det bedste værn mod mobning. Mobning kan have meget alvorlige konsekvenser især for den mobbede, men også for kollegerne og arbejdspladsen som helhed. Her kan I finde inspiration til, hvordan I griber ind ved tilfælde af mobning og hvordan I arbejder forebyggende ved eks. at arbejde for realistiske krav, en retfærdig arbejdsdeling og en god omgangstone.

Redskaber til arbejdet med sygefravær I dette link findes information omkring sygefravær samt tre redskaber, som kan bruges til at arbejde med sygefravær på arbejdspladsen. HR henviser også til egne retningslinjer og håndtering af fravær og nærvær. 

coronatrivsel.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet viden, redskaber og gode råd til, hvordan trivsel og opgaveløsning kan hjælpes på vej under coronakrisen.

 

 Opdateret 27. april 2021